Menu
Zdjęcie

Zapraszamy na szkolenie

DATA PUBLIKACJI: 2019-10-15 12:47 | OPUBLIKOWAŁ: Konserwator
„Krótkie łańcuchy dostaw. Jak zorganizować inicjatywę sprzedaży bezpośredniej w Łomży”

To kolejne z cyklu szkolenie dla uczestników projektu pt. „NATURA-lnie LOKALNIE – kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim” realizowanego przez Powiat Łomżyński we współpracy z PWSIiP w Łomży i ROK w Łomży. Szkolenie odbędzie się w dniach 18-19.10.2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 w sali 415 (III piętro) w godz. 9.00 – 15.00.

Szkolenie poprowadzi Rafał Serafin, Prezes Zarządu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska (www.fpds.pl) w Krakowie, który od 30 lat zajmuje się problematyką rozwoju zrównoważonego. Opublikował ponad 100 artykułów i raportów. Od niemal 10 lat zajmuje się problematyką Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ) w rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce i w innych krajach. Był jednym z inicjatorów kampanii na rzecz wprowadzenia bardziej przyjaznych dla rolników przepisów „sprzedaży bezpośredniej”, które zostały wprowadzone w ostatnich latach. W latach 2011 - 2018, Fundacja zrealizowała pionierski projekt wykreowania systemu KŁŻ pn. Produkt Lokalny z Małopolski, który był prekursorem dzisiejszego ruchu na rzecz KŁŻ www.produktlokalny.pl. Od kilku lat zaangażowany jest w opracowywanie innowacji organizacyjnych i informatycznych, które przyczyniłyby się zwiększenia znaczenia i dostępności żywności lokalnej w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej, na Bałkanach oraz w Afryce. Współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie wykorzystania rozwiązań KŁŻ do kreowania rynków lokalnych, które premiują małe gospodarstw rolne oraz małych producentów, przyczyniając się równocześnie do rozwoju zrównoważonego terenów wiejskich. Współtworzy ogólnopolską kampanię na rzecz KŁŻ w Polsce – www.prostoodrolnika.pl

Program szkolenia:

18.10.2019 r.

  1. Krótkie Łańcuchy Dostaw – istota, aspekty prawne, dobre praktyki:

Tworzenie rynków lokalnych to dziś priorytet Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla rozwoju wsi i rolnictwa w naszym kraju. Krótkie Łańcuchy Dostaw Żywności (KŁŻ) są postrzegane jako instrumenty dla tworzenia i rozwijania lokalnych rynków żywności, które mają na celu ożywić, uodpornić i zdynamizować gospodarkę na wsi. Dla rolników i przetwórców działających w małej skali, KŁŻ to metoda dla zwiększenia rentowności i przychodów, i co za tym idzie, zwiększenia konkurencyjności nieprzemysłowej żywności na ‘globalizującym’ się wciąż rynku żywności. Dla konsumentów, systemy KŁŻ stanowią źródło zdrowej, smacznej i świeżej żywności wiadomego pochodzenia. Z kolei dla samorządów terytorialnych, są one potencjalnym instrumentem ożywiania gospodarki lokalnej i budowania atrakcyjności regionu w oczach mieszkańców, pracodawców, turystów oraz inwestorów. Więcej o Krótkich Łańcuchach dostaw Żywności (KŁŻ) – www.prostoodrolnika.pl

Problematyka KŁZ to nowy trend w myśleniu o produkcji rolnej i powiązaniu między producentem a konsumentem. Tendencje globalne, regionalne i lokalne. Nowe modele produkcji i kształtowania rynku. Rozwój krótkich łańcuchów dostaw żywności (bez pośredników między rolnikiem i konsumentem) a kształtowanie postaw konsumenckich i możliwość zwiększenia dochodów indywidualnego producenta. Nowe przepisy sprzedaży bezpośredniej stanowią podstawę dla rozwoju systemów KŁŻ w Polsce. Nagranie webinaru, wprowadzające do problematyki KŁŻ można znaleźć na: http://faow.org.pl/pl/nagranie-z-webinarium-krotkie-lancuchy-dostaw-zywnosci-klz-szansa-na-rozwoj-rynkow-lokalnych/

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z istotą systemów KŁŻ oraz z tym jak założenie to jest aktualnie realizowane i wspierane w Polsce – w praktyce i w polityce Państwa.

19.10.2019 r.

  1. Jak zorganizować inicjatywę sprzedaży bezpośredniej w Łomży?.

Na przykładzie Klubu Zakupowego Koszyk Lisiecki, który funkcjonuję jako system KŁŻ od niemal 5 lat, uczestnicy szkolenia będą mogli oszacować możliwości, koszty i korzyści zainicjowania własnego Klubu Zakupowego na swoim terenie.

Istota I doświadczenia Koszyka Lisieckiego są przedstawione w filmie https://youtu.be/wRC5gXmavWs oraz omówione jako dobra praktyka KŁŻ -https://prostoodrolnika.pl/dobre-praktyki/.

 

Zapraszamy!

logowki unijne