Menu
Zdjęcie

Kilka słów o Powiecie…

DATA PUBLIKACJI: 2019-10-14 08:28 | OPUBLIKOWAŁ: Konserwator
Powiat Łomżyński położony jest w zachodniej części województwa podlaskiego. Administracyjnie obejmuje swoim terytorium obszar 9 gmin (2 miejsko-wiejskie i 7 wiejskich).

To wyjątkowe miejsce o niezwykłych walorach przyrodniczych, kulturowych, turystycznych i gospodarczych. Powiat Łomżyński jest regionem typowo rolniczym. 71,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łomżyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo). Nieskażona natura, czyste gleby i utrwalone tradycje prowadzenia rodzinnych gospodarstw rolnych sprawiają, że potencjał przemysłowy zdominowany jest tu głównie przez przetwórstwo rolno – spożywcze, które reprezentują małe i średniej wielkości zakłady. Najwyższą dynamikę rozwojową wykazuje przemysł mleczarski. Na terenie powiatu swoją siedzibę ma znana z wysokiej jakości produktów, zarówno w Polsce, jak i za granicą, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy. Stosunkowo dobrze jest rozwinięty w naszym regionie przemysł drzewny i materiałów budowlanych, a także działalność okołorolnicza głównie w zakresie obsługi rolnictwa. Największymi przedstawicielami tych branż w powiecie są: Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFBET Sp. z o.o. w Śniadowie, MJ Jedwabne Męczkowscy Sp. j. produkujący m.in. kostkę brukową i kruszywo, SONAROL Sp. j., w którego ofercie znajduje się zarówno produkcja styropianu oraz okien i drzwi, jak również sprzedaż maszyn rolniczych, Metal-Technik s.c. z Miastkowa – producent maszyn rolniczych i komunalnych, PLASTIXAL ze Starego Bożejewa – producent okien i drzwi, „Agro-Rolnik” Sp. z o.o. w Śniadowie prowadzący sprzedaż maszyn rolniczych. Mimo typowo rolniczego charakteru i rozwoju branż ściśle z tym powiązanych na terenie Powiatu nie brakuje też firm wprowadzających najnowszą myśl technologiczną, procesową czy produktową. Wyróżnić tu można takie podmioty jak wyżej wspomniane: OSM z Piątnicy, Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFBET Sp. z o.o. w Śniadowie, czy SONAROL Sp. j. z Jedwabnego.

Powiat Łomżyński jest dobrym miejscem dla inwestorów. Podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych na tym terenie sprzyja: atrakcyjne położenie przy trasach komunikacyjnych prowadzących do przejść granicznych z Europą Wschodnią, wolne tereny i obiekty do zagospodarowania, piękne tereny w dolinie rzeki Narew – idealne do rozwoju turystyki, dostatek ekologicznych surowców dla przetwórstwa rolno-spożywczego oraz duże zasoby siły roboczej.

Na terenie Powiatu Łomżyńskiego funkcjonują gminne przedszkola, liczne szkoły podstawowe, dwa zespoły szkół ponadgimnazjalnych – w tym Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marianowie, które kształci m.in. w zawodach związanych z rolnictwem, mechanizacją rolnictwa czy w zawodach ogrodniczych.

Powiat Łomżyński ma dobry układ komunikacyjny, na który składa się sieć dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Przez teren powiatu prowadzą trasy do przejścia granicznego na Białoruś i Litwę oraz pozostałych krajów bałtyckich. Aktualnie budowane jest nowoczesne połączenie drogowe - Via Baltica, biegnące z Europy Zachodniej przez Warszawę, Kowno, Rygę i Tallinn, które stanowić będzie istotną część transeuropejskiego korytarza transportowego. W ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i rozbudowy połączeń kolejowych przez teren powiatu wybudowana zostanie linia kolejowa nr 3. Plany zakładają budowę trasy, która poprowadzi z Ostrołęki przez Łomżę i Kolno do Giżycka. Dzięki tej inwestycji w przyszłości, Łomża odzyska połączenie kolejowe, skąd do Warszawy dojedziemy w 1 godz. 15 min., a do CPK w 1 godz. 35 min. Budowa szybkich połączeń drogowych i kolejowych znacząco podnosi atrakcyjność naszego regionu.

Opis oferty współpracy z potencjalnym inwestorem:
Powiat Łomżyński wpiera rozwój przedsiębiorczości na swoim terenie, za pośrednictwem posiadanych instrumentów. Powiat m.in. buduje infrastrukturę drogową, która zwiększa dostępność terenów inwestycyjnych, wspiera mieszkańców i przedsiębiorców za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy (szkolenia kadry, staże, wspierane zatrudnienie, dofinansowanie na doposażenie stanowiska pracy, itp.), pozyskując na realizację ważnych projektów środki zewnętrzne, w tym UE (szkolenia kadr, dotacje na założenie działalności gospodarczej, tworzenie miejsc pracy w ramach spółdzielni socjalnych, działania promujące lokalnych przedsiębiorców, itp.), współorganizując konkursy, które maja wyróżniać i doceniać działalność i rozwój lokalnych przedsiębiorców. Nasz samorząd aktywnie włącza się we wszystkie działania, które przyczyniają się do tworzenia warunków przyjaznych rozwojowi przedsiębiorczości.

Powiat oferuje różnorodne formy aktywnego wypoczynku:
wędkarstwo, kajakarstwo, paintball, turystyka rowerowa, turystyka piesza, nordic walking, narciarstwo, w tym biegowe.

Do głównych atrakcji Powiatu Łomżyńskiego zaliczyć można:
Dwór Rodziny Lutosławskich, będących siedzibą Muzeum Przyrody w Drozdowie, Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, Forty Obronne w Piątnicy, Wzgórze św. Wawrzyńca, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, zabytkowe kościoły.

logowki unijne