Menu
Zdjęcie

Szanowni Państwo,

DATA PUBLIKACJI: 2019-10-14 08:20 | OPUBLIKOWAŁ: Konserwator
nie ulega wątpliwości, że jako konsumenci znaleźliśmy się w miejscu, w którym nie tylko ze względu na modę, ale przede wszystkim ze względów zdrowotnych, wracamy do korzeni, do natury – w niej słusznie upatrując źródła zdrowia i życia. Rolnictwo ekologiczne generuje wiele korzyści, m.in. pozytywne oddziaływanie na środowisko oraz wytwarzanie żywości o wysokich walorach jakościowych. Stale rosnąca świadomość konsumentów w zakresie zdrowej żywności i jej udowodnionych prozdrowotnych właściwości oraz realny wzrost dochodów gospodarstw domowych sprawia, że rośnie zainteresowanie rolników produkcją ekologiczną.

Mając powyższe na uwadze Powiat Łomżyński stworzył projekt, w tym ważnym dla nas wszystkich obszarze. Nasz projekt „NATURA-lnie LOKALNIE – kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim” otrzymał dofinansowanie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020, Plan operacyjny na lata 2018–2019, konkurs nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Celem projektu jest zdobycie, uzupełnienie lub rozszerzenie wiedzy i umiejętności fachowych w zakresie rolnictwa ekologicznego i prowadzenia gospodarstwa w systemie gospodarstwa ekologicznego przez indywidualnych rolników/producentów z terenu Powiatu Łomżyńskiego oraz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, tworzenia sieci współpracy, wdrażania innowacji oraz ich promocja.

W ramach projektu zaplanowaliśmy do realizacji szereg kompleksowych działań, które pomogą zrealizować postawione sobie cele tj.:

  • szkolenia obejmujące cały proces tworzenia i funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego,
  • wyjazdy studyjne do miejsc, gdzie ekoprodukcja rozwija się i przynosi zakładane rezultaty,
  • promocyjne felietony filmowe i cykl artykułów prasowych poświęcone lokalnym gospodarstwom ekologicznym oraz wpływowi żywności ekologicznej na zdrowie i środowisko,
  • utworzenie bazy internetowej gospodarstw ekologicznych,
  • I Łomżyński Kongres Rolnictwa Ekologicznego,
  • doradztwo specjalistyczne dla uczestników projektu w zakresie prowadzenia gospodarstwa ekologicznego,
  • prospekt handlowy (materiał drukowany) prezentujący lokalnych producentów ekożywności.
logowki unijne