Menu
Zdjęcie

Pierwsza wizyta studyjna w ramach projektu „NATURA-lnie LOKALNIE”

DATA PUBLIKACJI: 2019-09-25 15:27 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
W ramach projektu pt. „NATURA-lnie LOKALNIE – kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim” w dniach 26 - 28.09.2019 r. grupa 30 osób – uczestników projektu wyjeżdża na pierwszą wizytę studyjną do Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND.

Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND to pierwsza ogólnopolska organizacja rolnictwa ekologicznego, która została zarejestrowana 1 września 1989 roku. Stowarzyszenie EKOLAND posiada własne Kryteria Rolnictwa Ekologicznego – bardziej restrykcyjne od unijnych m.in. wykluczają prowadzenie równolegle w gospodarstwie produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. Stowarzyszenie EKOLAND od lutego 1990r. jest członkiem Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego – IFOAM. Oddział liczy obecnie 20 gospodarstw ekologicznych, które znajdują się w różnych częściach województwa lubelskiego oraz innych województwach, np. w Wielkopolsce czy w województwie łódzkim. Łącznie gospodaruje na ponad 300 hektarach. Zrzeszone w Stowarzyszeniu gospodarstwa są bardzo różnorodne: niektóre specjalizują się w produkcji zbóż czy też w produkcji owoców miękkich. Są tu także gospodarstwa nastawione na produkcję warzyw z przeznaczeniem na sprzedaż bezpośrednią, jak i takie, które produkują warzywa na dużą skalę z przeznaczeniem do przetwórstwa ekologicznego. Poza tym są tutaj także gospodarstwa specjalizujące się w uprawie dyni, fasoli czerwonej i kozłka lekarskiego czy uprawą roślin oleistych i produkcją olejów zimno tłoczonych.

W ramach wizyty odbędzie się spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia gdzie dowiemy się m.in. na temat historii tej organizacji i jej funkcjonowania a także zobaczymy 2 gospodarstwa będące członkami Stowarzyszenia. Ponadto grupa uda się z wizytą studyjną do Gospodarstwa ekologiczego w Zabłociu, gdzie produkowane są oleje tłoczone na zimno z własnych nasion.

Dodatkowym elementem wizyty będzie szkolenie w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach w zakresie ”Środków ochrony roślin i nawozów w uprawach ekologicznych”.

Celem projektu jest zdobycie, uzupełnienie lub rozszerzenie wiedzy i umiejętności fachowych w zakresie rolnictwa ekologicznego i prowadzenia gospodarstwa w systemie gospodarstwa ekologicznego przez indywidualnych rolników/producentów z terenu Powiatu Łomżyńskiego oraz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, tworzenia sieci współpracy, wdrażania innowacji oraz ich promocja. Natomiast jednym z kluczowych rezultatów projektu jest powołanie do życia pierwszej na Ziemi Łomżyńskiej Grupy Producentów Żywności Ekologicznej.

logowki unijne