Menu
Zdjęcie

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „NATURA-lnie LOKALNIE”

DATA PUBLIKACJI: 2019-08-20 12:00 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
W związku z zakończoną rekrutacją do projektu pt. „NATURA-lnie LOKALNIE – kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim” realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Plan operacyjny na lata 2018–2019, w załączeniu przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową.

Osoby z listy podstawowej zostaną telefonicznie lub mailowo poinformowane o przyjęciu do projektu oraz o kolejnych działaniach przewidzianych projektem. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu w pierwszy dzień wsparcia, zostaną podpisane dokumenty projektowe dotyczące udziału w projekcie.

Osoby z listy rezerwowej mogą zostać włączone do Projektu w przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w Projekcie przez osoby z listy podstawowej, z zastrzeżeniem iż w pierwszej kolejności wybrana zostanie osoba spełniająca założone kryterium wiekowe, a w przypadku braku kandydatów - kolejna z listy rezerwowej.

 

logowki unijne