Menu
Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski i Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska

Wspólnie na rzecz krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim

DATA PUBLIKACJI: 2019-11-20 22:03 | OPUBLIKOWAŁ: Maria Dziekońska
Projekt „NATURAL-nie LOKALNIE” zakończyliśmy podpisaniem Listu Intencyjnego w sprawie współpracy na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim oraz produkcji żywności ekologicznej.

W podsumowaniu udział wzięli Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Łomżyńskiego, przedstawiciel Uczelni Jańskiego w Łomży dr inż. Jarosław Klimaszewski, Prezes Zarządu Firmy EDPOL Food & Innovation Wojciech Dąbrowski, Dyrektor Zarządzający Interchemall Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o. Krzysztof Winiarski, Dyrektor Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łomży Henryk Śledziewski, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży Jarosław Cholewicki oraz uczestnicy projektu.

Starosta Lech Marek Szabłowski witając gości podkreślił, iż zrealizowany przez Powiat projekt to pierwszy, ale bardzo ważny krok w obszarze rozwoju rolnictwa ekologicznego na naszym terenie. Uważa, że działania te powinny być kontynuowane. Wicestarosta Maria Dziekońska przybliżyła najważniejsze efekty projektu. Wyraziła też przekonanie, że tylko jednocząc siły różnych podmiotów jesteśmy w stanie kształtować wybraną przestrzeń efektywnie. Władze Powiatu Łomżyńskiego dostrzegają w rozwoju rolnictwa ekologicznego oprócz oczywistych korzyści prozdrowotnych szanse zachowania czystego, nieskażonego środowiska  oraz wzrostu ekonomicznego mieszkańców Powiatu.

Głos podczas spotkania zabrali także: Krzysztof Winiarski Dyrektor Zarządzający ITERCHEMALL Zespołu Młynów Jelonki oraz Wojciech Dąbrowski Prezes Zarządu EDPOL Food & Innovation. Obaj podkreślali, iż jest to bardzo ważna i cenna inicjatywa oraz, że deklarują wolę współpracy zarówno z samorządem jak i producentami żywności ekologicznej z terenu Powiatu Łomżyńskiego.

Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys w imieniu własnym i kolegów samorządowców podziękował Starostom, za podejmowanie działań w zakresie rolnictwa ekologicznego, które jak podkreślił wykraczają poza obligatoryjne zadania Powiatu.

Następnie Starosta Lech Marek Szabłowski i Wicestarosta Maria Dziekońska wręczyli Uczestnikom certyfikaty udziału w projekcie oraz pamiątkowe zdjęcia wykonane we własnym zakresie przez fotografa Marka Maliszewskiego.

Kulminacyjnym punktem spotkania było podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim oraz produkcji żywności ekologicznej przez wszystkich przybyłych gości.

Sygnatariusze podpisanego listu intencyjnego zadeklarowali współpracę na rzecz budowania potencjału rynku ekologicznego, którego istotnym elementem będą zamówienia bezpośrednio od producenta. List wskazuje również na istotę propagowania systemu prowadzenia rolnictwa organicznego - jako w pełni funkcjonalnego sposobu gospodarowania przynoszącego wielopłaszczyznowe efekty. Bardzo ważnym staje się również upowszechnianie fachowej wiedzy na temat prowadzenia gospodarstw ekologicznych i  podnoszenie świadomości konsumentów oraz promocji produktów eko, bio i zdrowego stylu życia.

Dostrzegając ogromny wpływ żywności ekologicznej na ludzkie zdrowie, którego stan decyduje o jakości życia, oraz uznając metody produkcji tej żywności za przyjazne dla środowiska zapraszamy wszystkich, aby włączali się w naszą ideę, czy to robiąc codzienne zakupy – nabywając produkty pochodzące z rolnictwa organicznego, czy udzielając wsparcia w propagowaniu żywności ekologicznej w Powiecie Łomżyńskim.

logowki unijne