Menu
Zdjęcie

Gospodarstwo Ewy i Rafała Szymańskich

DATA PUBLIKACJI: 2019-10-14 18:43 | OPUBLIKOWAŁ: Konserwator
Imie i Nazwisko Ewa i Rafał Szymańscy
Nazwa gospodarstwa Gospodarstwo rolne
Adres gospodarstwa

Jeziorko, ul. Długa 94

18-421 Piątnica Poduchowna

Kontakt (email, telefon) ewkax25@o2.pl, 691-730-009
Krótki opis gospodarstwa i charakterystyka działalności

Gospodarstwo położone jest w miejscowości Jeziorko, gmina Piątnica w powiecie łomżyńskim.

Całkowita powierzchnia gospodarstwa zajmuje powierzchnię 18 ha (7h użytki zielone-łąki i trawy, 11 ha uprawy zbożowe – pszenżyto, owies, żyto).

Gospodarstwo ukierunkowane jest na hodowlę bydła opasowego. Skład stada liczy 30 sztuk (20 sztuk cieląt i 10 sztuk bydło dorosłe).

Kategoria prosukcji towarowej (roślinna/zwierzęca) Roślinno-zwierzęca
Produkty oferowane do sprzedaży Bydło opasowe
logowki unijne